Lys på psykiatrien

Home / Lys på psykiatrien

Lys på psykiatrien
Lys på psykiatrien
Psykiatrien skal frem i lyset: Vi kan alle blive ramt af psykisk sygdom, det må ikke være tabu i vores samfund. Vi skal styrke samarbejdet mellem regionens psykiatriske behandlingstilbud og de praktiserende læger og de syges pårørende ved mere fokus på en patientgruppe, der vokser og som ofte har flere behandlingskrævende diagnoser at bokse med samtidig med en ofte udfordret privat økonomi.